1.
ظفرنژادف. نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];3(1):124-9. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59556