1.
ظفرنژادف. نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 24می2019];3(1):124-9. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59556