1.
ایلدرمیع, قربانیم. اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان). JWSD [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 25می2019];4(2):139-50. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59783