1.
ایلدرمیع, قربانیم. اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان). jwsd [اینترنت]. 6 می 2017 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];4(2):139-50. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59783