1.
باستانیش. مروری بر تاریخچه ابداعات و نوآوری ‏ها در زمینه آبیاری زیرسطحی. jwsd [اینترنت]. 6 می 2017 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];4(2):69-0. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/60669