1.
باستانیش. مروری بر تاریخچه ابداعات و نوآوری ‏ها در زمینه آبیاری زیرسطحی. JWSD [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 21می2019];4(2):69-0. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/60669