1.
جعفری اصلج, سامی کشکولیب, بهرامیم. کنترل بهینه فشار با هدف حداقل‌سازی نشت در شبکه‌های توزیع ‌آب. jwsd [اینترنت]. 31 جولای 2017 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];4(2):49-6. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/61886