1.
مسلمیح. مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک. JWSD [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 19می2019];4(2):57-8. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/62151