1.
شفیعیم, قراریش. مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی. JWSD [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 26می2019];4(2):95-02. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/62154