1.
رادمنشف, صدریس, شهبازیع. ارزیابی آسیب ‏پذیری آبخوان دشت جارمه توسط روش ‏های دراستیک و سینتکس. JWSD [اینترنت]. 1دسامبر2017 [ارجاع شده 24می2019];4(2):111-20. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/62561