1.
درخشانه, داوریک, هاشمی ‏نیاسم, ضیائیعن. حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی. JWSD [اینترنت]. 26فوریه2018 [ارجاع شده 21می2019];4(2):121-30. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/62564