1.
اسماعیلیک, میبدیج. سرمقاله و یادداشت کوتاه. jwsd [اینترنت]. 3 آوریل 2017 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];3(2):الف-پ. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/63320