1.
درخشانه. یادداشت تحلیلی: ابهام ‏زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب: «گروداران آب چه کسانی هستند؟». JWSD [اینترنت]. 22آوریل2018 [ارجاع شده 26می2019];4(2):161-5. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/72219