1.
شفیعیم. یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار». JWSD [اینترنت]. 22آوریل2018 [ارجاع شده 26می2019];4(2):166-8. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/72220