1.
شرکت آب و فاضلاب مشهد ., قهرمانب. گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب". JWSD [اینترنت]. 22آوریل2018 [ارجاع شده 23می2019];4(2):191. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/72224