1.
شرکت آب و فاضلاب مشهد . فراخوان اولویت‌های پژوهشی سال 1397 شرکت آب و فاضلاب مشهد. JWSD [اینترنت]. 22آوریل2018 [ارجاع شده 25می2019];4(2):192. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/72225