فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

سرمقاله

سرمقاله

سرمقاله و یادداشت کوتاه

ناصر شاهنوشی; شاهین پاکروح

آب، اقتصاد و مدیریت

آب، اقتصاد و مدیریت

سنجش اثر فعالیت‏ های اقتصادی ایران بر تقاضای آب، زمین و انسان در سال 1391، رهیافت جدول داده – ستانده

کوروش جوادی پاشاکی; سید حسین سجادی فر; محمود احمدپور برازجانی; عبدالعظیم نجیبی فینی

برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف

عباس کشاورز; محمدحسین شریعتمدار; عبدالرحیم خسروی; احمدعلی شیخی مهرآبادی; اعظم بیکی خشک; مهناز شعبانی; مطهره بخشایش; روجا کیان‌پور; بهزاد فکاری

مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی

احمد قندهاری; سید محمد رضا علوی مقدم; حمید عمرانیان خراسانی

سایر مطالب علمی نشریه

سایر مطالب علمی نشریه