مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 4 شماره 2 (1396) ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر)
( محسن مغربی ; عباسعلی قزل سوفلو ; حسین علیمیرزایی )
5044 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1 (1394) معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی)
( عیاسعلی قزل سوفلو ; محسن مغربی )
4254 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 1 نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب
( سید سجاد رضوی ; کامران داوری )
3447 چکیده   2-1-92
دوره 1 شماره 1 مدلسازی تغییر شکل لوله و بسترآن در اثر بارگذاری در شبکه های انتقال آب
( آرمین بوستانی ; سیدحسن گلمایی ; حسین انصاری ; سید محمد کالوندی )
2821 چکیده   3-1-92
دوره 1 شماره 3 رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب
( رضا شهرجردی ; مرجان رئوفی‌نیا ; سید حسین سجادی فر ; عبدالرضا خلیلی )
2610 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2 توسعه‌ منابع آب و تحولات مدیریتی نوین در آبیاری
( محمد سالاریان )
2441 چکیده   No2-paper11
دوره 2 شماره 1 (1394) بررسی مدل‌های مدیریت استراتژیک تکنولوژی و ارائه مدل مناسب برای شرکت‌های آبفار (مطالعه‌ی موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی)
( علی صفر حیدری ; مهدی تیموریان )
2133 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 1 ارائه چند شاخص کاربردی به منظور بررسی تعادل منابع آب و پایداری توسعه (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره‌قوم)
( مهری شاهدی ; فاطمه طالبی حسین آباد )
2088 چکیده   10-1-92
دوره 1 شماره 1 بررسی مدل های غیر خطی سینتیک و ایزوترم جذب برای نیترات توسط نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم
( سارا دیوبند ; پویا شیرازی ; لاله دیوبند ; سمیرا آزادی ; پروانه تیشه زن )
1945 چکیده   5-1-92
دوره 1 شماره 1 برآورد سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آماری (مطالعه موردی: دشت زاهدان)
( صادق نیکبخت ; معصومه دلبری )
1854 چکیده   7-1-92
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)