یکی بر سر شاخ، بُن می برید ... بسیار خوشحالم که انتشار اولین شماره از نشریه¬ی «آب و توسعه پایدار» را اعلام کنم. هدف اصلی از انتشار این نشریه، نشر نظرات علمی و مدیریتی صاحب نظران و پژوهشگران علوم مرتبط با آب، با تاکید بر پایداری توسعه و کاربردی بودن مفاهیم است. مخاطبین این نشریه، مدیران و کارشناسان حوزه آب در دستگاه¬های دولتی، مشاورین و نیز دانش¬جویان و پژوهشگران می¬باشند. هدفی دیگر که ارزشی معادل هدف اول دارد، انتقال تجارب و یافته¬های کارشناسان حرفه¬ای به حوزه¬ی اجرا و نیز به دانشگاه¬ها و مراکز علمی و پژوهشی است. امروزه افزونی مصارف از منابع تجدید¬پذیر آب، بسیاری از نقاط کشور را دچار بحران نموده است. بنابراین، ضرورت توجه به وضعیت آب بر کسی پوشیده نیست. از طرفی، توجه خاص این نشریه به توسعه پایدار است. کیفیت و امنیت زیستِ بشر بر کره¬ی زمین، به ویژگی¬های محیط زیست او بستگی دارد. محیطی که بناست زیست¬گاه ما باشد! از این روی، بسیار منطقی است اگر معیارها و استاندارد¬هایی برای توسعه قائل شده که با رعایت آن¬ها پایداری این زیستگاه را تضمین نماییم. واقعیت این است که سرنوشت ما و محیط زیست به¬هم گره خورده است. اگر به آن توجه نموده و ارزش آن را بدانیم، برای ما محیطی امن خواهد بود و در غیر این¬صورت دشواری¬هایی را برای خود خریده¬ایم. شاید یکی از جنبه¬هایی که آیه¬ی شریفه¬ی «قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدأ الخلق» بدان اشاره دارد این باشد که رابطه¬ی متقابل انسان و محیط را مطالعه کرده و عبرت بگیریم. تاریخ پر از نمونه¬هایی است که بشر جاهلانه محیط زیست خود را نابود کرده و عواقبش، سرنوشت اقوام و تمدن ها را از اوج به حضیض آورده است. احتمالاً تمدن¬های بین¬النهرین (شامل سومر، آکاد، بابل و آشور) از قدیمی¬ترین تمدن¬هایی باشند که این¬گونه نابود شدند. مصر پس از ساخت سد بلند آسوان با مشکل غرقابی و شوری روبرو شد. کشورهای توسعه یافته¬ای همچون استرالیا، آمریکا و شوروی سابق نیز در برهه¬ای از تاریخ با چنین معضلاتی روبرو بوده¬اند. از وقایع اخیر می¬توان به خشک¬شدن دریاچه¬های آرال، هامون و ارومیه، خشک شدن باتلاق گاوخونی و نیز نشست زمین در همدان، خراسان و کرمان و افزایش ریز¬گرد¬ها در نوار غربی کشور اشاره کرد. این نشریه مکان و مجالی است برای گفتگویی نقادانه، پیرامون «آنچه هستیم» و «آنچه باید باشیم». هیأت تحریریه به تمامی مقالات دریافت شده در دامنه¬ی موضوعی نشریه خوشامد می¬گوید. امید آن¬که این هم-اندیشی برکاتی بی¬پایان داشته باشد. گاهی اوقات برای جبران لحظه¬ای توقف، باید ساعت¬ها دوید. غفلت نورزیم، شاید خسارتی جبران ناپذیر دربر داشته و گناهی نا¬بخشودنی باشد. علی(ع) فرمود: «به درستی که فرصت¬ها مانند ابرها می¬گذرند، آن¬ها را غنیمت شمارید»؛ به او اقتدا کنیم. در پایان بر خود لازم می¬دانم از حمایت و همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به ویژه معاونت برنامه¬ریزی و بهبود مدیریت و همچنین دفتر تحقیقات شرکت آب و فاضلاب مشهد در راه اندازی این نشریه، تشکر و قدردانی نمایم.

لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

آب، اقتصاد و مدیریت

آب، اقتصاد و مدیریت

کیفیت آب و فاضلاب

کیفیت آب و فاضلاب

انتقال آب و سازه های آبی

انتقال آب و سازه های آبی

آبیاری و کشاورزی

آبیاری و کشاورزی

منابع آب سطحی

منابع آب سطحی

ارزیابی عملکرد مدل SWAT در برآورد رطوبت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز نومل)

فاطمه ولی نژاد, خلیل قربانی, مهدی ذاکری نیا, امیراحمد دهقانی, بهنام آبابایی
بازدید: 129

منابع آب زیرزمینی

منابع آب زیرزمینی

مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب