دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1400، صفحه 1-112 (خشکسالی در قاب سازگاری با کم آبی) 
1. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

علی باقری؛ بنفشه زهرایی؛ آذر زرین


3. بررسی مصرف آب با رویکرد پیوند آب و انرژی در نیروگاه‏‌های چرخه ترکیبی ایران

صفحه 11-18

10.22067/jwsd.v8i1.88604

سرور قدرتی؛ نرگس کارگری؛ فروغ فرساد؛ امیرحسین جاوید؛ علیرضا حاجی ملاعلی کنی