سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

نوع مقاله : سرمقاله و یادداشت های کوتاه

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 شرکت آب و فاضلاب مشهد

3 جمعیت ناجیان آب

4 سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده

نیم نگاهی به "بستر" شکل‌گیری رخدادهای آبی (سرمقاله)
علی باقری/ عضو هیأت تحریریه نشریه

صرفه‌جویی در مصرف آب (یادداشت کوتاه)
شهناز نیشابوری/ معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب مشهد

نقش سازمان‌های مردم نهاد(NGO) در حوزه آب و توسعه پایدار (یادداشت کوتاه)
مهدی جمشیدی/ مدیرعامل جمعیت ناجیان آب

دشت‌های ممنوعه بحرانی مرده (یادداشت کوتاه)
محمد حسن شریعتی/ کارشناس ارشد آبخیزداری و مدیر سابق آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

کلیدواژه‌ها