موضوعات = منابع آب سطحی و زیرزمینی
تعداد مقالات: 5
1. اولویت‌بندی حفاظتی منابع آب سطحی ایران براساس حساسیت اکولوژیک

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 33-46

10.22067/jwsd.v8i2.89268

منا عزیزی جلیلیان؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ کامران شایسته؛ فریدون طاهری سرتشنیزی


4. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399

انوش نوری اسفندیاری؛ بنفشه زهرایی


5. یادداشت تحلیلی: آسیب‌شناسی بیلان آب و ارائه چارچوب برای بهبود آن

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 88-93

سید سجاد رضوی کهنمویی؛ کامران داوری؛ امیرعلی داوری