دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393 (چوب جادو کجاست؟) 
1. سرمقاله و یادداشت ها

10.22067/jwsd.v1i2.41733

کامران داوری؛ حمیدرضا جانباز؛ سید علیرضا طباطبائی؛ محمدحسین جعفری


4. ریسک و مدیریت آب

صفحه 15-21

10.22067/jwsd.v1i2.39596

سیده سعیده شرافت؛ فریبا قنبری؛ سید احمد حسینی


9. ارزیابی مدیریت آبیاری یکی از باغات پسته‎ی اردکان با کمک انعکاس‌‎‎سنجی بازه‎ی زمانی (TDR) و تکنیک سنجش از دور

صفحه 55-64

10.22067/jwsd.v1i2.34760

محمدحسن رحیمیان؛ عماد نشاط؛ مصطفی میراب‌زاده اردکانی؛ مهدی شیران‌تفتی؛ علی‌محمد قائمی‌نیا؛ مهدی اسدیان