سرمقاله و یادداشت کوتاه

نوع مقاله : سرمقاله و یادداشت های کوتاه

نویسندگان

1 استاد هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 مدیر کل سابق دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو

3 مدیر دپارتمان آب سانتاکلارا (کالیفرنیا)

چکیده

سرمقاله:
اثربخشی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی
حمیدرضا ناصری/ عضو هیئت تحریریه
 
یادداشت کوتاه:
اجرای موثر طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور
جواد میبدی/ مدیر کل سابق دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو
 
یادداشت کوتاه:
تعادل‌بخشی آب‌زیرزمینی سانتاکلارا؛ «دستیابی به تعادل‌بخشی آب‌زیرزمینی یک اتفاق نیست؛ بلکه یک فرآیند تحولی کاملاً پیچیده می‌باشد»
حسین اشکتراب/ مدیر دپارتمان آب سانتاکلارا (کالیفرنیا)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image