ارتقاء رتبه علمی نشریه در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به نام خدا

خوانندگان محترم نشریه آب و توسعه پایدار،

با سلام و احترام،

 به استحضار می رساند نزدیک به یک دهه از انتشار این نشریه می گذرد. انتشار نشریه در قالب یک نشریه علمی ترویجی و با هدف ایجاد یک پل ارتباطی بین جامعه متخصصین و دست اندرکاران صنعت آب آغاز شد. تا سال ۱۳۹8 این نشریه بصورت دوفصلنامه منتشر شده است، اما از آذر ماه 1398 بصورت فصلنامه منتشر شده است. با توجه به آیین نامه جدید نشریات علمی کشور (مصوب 02/02/1398) و با تغییرات ایجاد شده در ترکیب هیات تحریریه، امکان نشر مقالات پژوهشی نیز در نشریه فراهم شد. 

تلاش هیات تحریریه نشریه در راستای دریافت و انتخاب بهترین و با کیفیت‌ترین مقالات چنان بوده است که در این سال‌ها میزان مقالات پذیرش شده به طور میانگین، قریب به ۳۰ درصد کل مقالات رسیده به نشریه می‌باشند. همچنین تلاش برای تعیین تکلیف مقالات در زمان کوتاه موجب شده که بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی 7 روز و میانگین بازه زمانی فرآیند داوری مقاله حدود 120 روز باشد.   

این نشریه در ارزیابی‌های سال 96 و 98 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موفق به دریافت رتبه «ب» شده است. اما کوشش همکاران نشریه در نمایه شدن در پایگاه‌های بین المللی از قبیل ISC، google scholar ، CABI و Agris و ... و همچنین عضویت در کمیته اخلاق انتشار (cope) توانست در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹ امتیاز این نشریه به ۸۱۸ و رتبه نشریه را به رتبه «الف» ارتقا دهد.

 اکنون این نشریه به عنوان یکی از نشریه‌های معتبر حوزه آب کشور توانسته جایگاه مناسبی را در بین سایر نشریات معتبر وزارت علوم کسب نماید. حمایت های مادی و معنوی شرکت آب و فاضلاب مشهد و معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، تلاش و حساسیت قابل تقدیر اعضا هیات تحریریه و نیز حمایت علمی انجمن هیدرولیک ایران در رسیدن به این موفقیت قابل تقدیر است.