داوران

فهرست داوران نشریه در دو سال‌ اخیر


 

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Scopus Author ID/ Researcher_Id                      ORCiD 
امید صفری دانشگاه فردوسی مشهد G-1983-2016 0000-0001-8378-8291
محمد سالاریان شرکت مهندسی آباداندیشان آب و خاک البرز G-6065-2015 0000-0001-7740-5266
مهدی کلاهی دانشگاه فردوسی مشهد M-1129-2013 0000-0002-1115-9880
عباسعلی قزل سوفلو دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- گروه عمران    0000-0002-4057-7213
رضا براتی دانشگاه تربیت مدرس D-3702-2015 0000-0003-2362-2227
کاظم اسماعیلی دانشگاه فردوسی مشهد S-3654-2018  0000-0001-5354-0949
حسین بانژاد دانشگاه فردوسی مشهد P-9445-2019 0000-0002-6883-164X
فرزانه محمدپور دانشگاه سیستان و بلوچستان   0000-0002-6979-8597
آوا حیدری دانشگاه فردوسی مشهد AAQ-7720-2020 0000-0002-5451-714X
هاشم درخشان دانشگاه فردوسی مشهد   0000-0002-2102-8884
علی باقری دانشگاه تربیت مدرس B-6282-2011  0000-0003-4518-6884
مجتبی شفیعی دانشگاه فردوسی مشهد   0000-0001-8894-1208
مهسا رحمانی دانشگاه فردوسی مشهد    
محمد ارشدی اندیشکده تدبیر آب    
مسعود فرزام نیا مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان   0000-0003-0090-9057
سید ابوالقاسم حقایقی مقدم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی J-6371-2017  
سید احمد محدث حسینی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی J-5650-2017 0000-0002-6059-4168
مهدی فاطمی دانشگاه فردوسی مشهد    
محمد جلینی مشهد- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی G-8231-2017 0000-0003-0496-1629
مهری شاهدی دانشگاه فردوسی مشهد    
حسین شریفان دانشگاه فردوسی مشهد   0000-0003-0159-9468
قاسم زارعی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج N-8985-2017 0000-0003-1470-9769
علیرضا توکلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران    
علی اکبر عباسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
انوش نوری اسفندیاری اندیشکده تدبیر آب ایران    
حمید عمرانیان خراسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران   0000-0002-5540-7778
بیژن قهرمان دانشگاه فردوسی مشهد S-3648-2018  0000-0001-6118-9159
علی اکبر جمالی دانشگاه تربیت مدرس و علوم و تحقیقات تهران S-7027-2016 0000-0002-1537-2427
ابوذر حاتمی یزدی شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس    
مهدی دستورانی دانشگاه بیرجند    
بابک لشکرآرا دانشگاه صنعتی جندی شاپور- گروه عمران آب   0000-0001-7112-2548
عباس اسماعیلی ساری دانشگاه تربیت مدرس   0000-0002-8476-6403
حسنا شفائی دانشگاه فردوسی مشهد   0000-0002-7098-0791
حمید میرقاسمی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی    
سعید رضا خداشناس دانشگاه فردوسی مشهد M-6566-2019 0000-0003-3247-9653
فاطمه طالبی حسین اباد دانشگاه فردوسی مشهد    
سید سجاد رضوی کهنمویی دانشگاه فردوسی مشهد    
محمدحسن رحیمیان مرکز ملی تحقیقات شوری I-1660-2017 0000-0002-0003-0133
مهدی دلقندی دانشگاه شاهرود    
یوسف هاشمی نژاد مرکز ملی تحقیقات شوری C-4819-2017 0000-0002-7901-1161
هانیه نوذری دانشگاه آزاد اسلامی آباده    
محمدحسین زارع مهرجردی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان    
زهرا نصراللهی دانشگاه یزد   0000-0002-9537-136X
مهران مهدوی مقدم  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی T-5900-2019 0000-0003-1128-5112
اعظم عربی یزدی دانشگاه فردوسی مشهد    
محمود صبوحی دانشگاه فردوسی مشهد L-4055-2018 0000-0002-0454-0368
سید حسین سجادی فر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار   0000-0003-0412-998X
وحید ماجد دانشگاه تهران H-5952-2011 0000-0002-0863-2374
محمدرضا علی پور شرکت آب و فاضلاب مشهد    
علی چراتی آرایی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران Q-7967-2017 0000-0002-1387-9750
ابراهیم علامتیان موسسه آموزش عالی خاوران   0000-0002-2254-758X
عبدالله رشیدی مهرآبادی دانشگاه صنعت آب  و برق شهید عباسپور    
رقیه فاضل دانشگاه فردوسی مشهد    
جابر اعظمی دانشگاه زنجان A-2463-2019 0000-0001-8569-8222
فریدون عباسپور شرکت آب و فاضلاب مشهد    
علی ترابیان دانشگاه تهران    
مصطفی تیزقدم دانشگاه شهید بهشتی    
صادق یونسلو کارشناس شرکت آب و فاضلاب شهر تهران    
پوریا عطائی دانشگاه تربیت مدرس R-6868-2019 0000-0002-5174-3272
عفت فتحی دانشگاه اصفهان    
حجت میان آبادی دانشگاه تربیت مدرس AAF-3286-2020 0000-0002-7041-4634
آمنه میان آبادی دانشگاه فردوسی مشهد   0000-0002-8948-6881
سید مختار هاشمی پژوهشگر در خارج از ایران - دانشگاه نیوکاسل انگلیس    
حسین مختاری هشی دانشگاه اصفهان C-6564-2017 0000-0003-0896-5678
نرگس خاتون دولت ابادی دانشگاه فردوسی مشهد    
حیدر زارعی دانشگاه شهید چمران P-2832-2016 0000-0003-3414-1816
جعفر نباتی پژوهشکده‌ علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد   0000-0003-0483-7003
پرویز فتحی دانشگاه کردستان AAE-1128-2021 0000-0001-6811-3018
علیرضا نژادمحمدنامقی دانشگاه تهران    
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
مهدی رحمتی دانشگاه مراغه   0000-0001-5547-6442
نگار سیابی دانشگاه فردوسی مشهد   0000-0001-6987-410X
فرید فریدانی دانشگاه فردوسی مشهد- آب و فاضلاب مشهد    
حمید رحیمی دانشگاه رازی کرمانشاه    
مجتبی اقبالی شرکت آب و فاضلاب مشهد    
نرگس صالح نیا دانشگاه فردوسی مشهد AAD-5765-2019 0000-0002-7505-5335
آزاده احمدی دانشگاه صنعتی اصفهان    
محمود آذری دانشگاه فردوسی مشهد AAA-9521-2020 0000-0002-8736-5867
مرتضی اکبری دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست H-3631-2018 0000-0002-8637-266X
سمیرا میرشفیعی دانشگاه فردوسی مشهد    
مهدی ضرغامی دانشگاه تبریز P-3189-2018 0000-0001-9179-1431
مسلم اکبرزاده دانشگاه فردوسی مشهد    
مجید قنادی شرکت آب و فاضلاب تهران    
محمود رمضانی تصفیه خانه آب و فاضلاب مشهد    
محسن جواهری طهرانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان    
محمود طباطبایی شرکت مهندسین مشاور پاژآب تدبیر    
بابک مهرآوران دانشگاه فردوسی مشهد    
حمید برکی دانشگاه فردوسی مشهد    
مجید دایی شرکت اب و فاضلاب مشهد    
محمد رضا نیکودل شرکت آب و فاضلاب    
احسان عظیمی قالیباف دانشگاه فردوسی- واحد بین الملل