تماس با ما

کاربر گرامی برای سئوالات خود با دبیرخانه مکاتبه نمایید. در صورت نیاز،پاسخگویی شفاهی فقط در روزهای زوج، ساعت 10 الی 11 با شماره زیر انجام می گیرد. با تشکر

شماره تماس: 09108307238

شماره فکس: 985138787430+

ایمیل نشریه: jwsd@um.ac.ir

وبگاه نشریه: https://jwsd.um.ac.ir

نشانی: دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی - گروه علوم و مهندسی آب - نشریه آب و توسعه پایدار

کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

 


CAPTCHA Image