تماس با ما

کاربران گرامی برای سئوالات خود با دبیرخانه مکاتبه نمایید.

برای دریافت انواع گواهی شامل پذیرش مقاله، داوری مقالات و ... لطفاً درخواست خود را به ایمیل نشریه ارسال نمایید تا بر اساس آن، گواهی صادر گردد.

همچنین برای اطلاع از روند بررسی مقاله، لطفاً درخواست خود را به همراه مشخصات مقاله به ایمیل نشریه ارسال نمایید تا پاسخ داده شود.

در صورت نیاز،پاسخگویی شفاهی فقط در روزهای زوج، ساعت 10 الی 11 با شماره زیر انجام می گیرد. با تشکر

شماره تماس: 09108307238

شماره فکس: 985138787430+

ایمیل نشریه: jwsd@um.ac.ir

وبگاه نشریه: https://jwsd.um.ac.ir

نشانی: دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی - گروه علوم و مهندسی آب - نشریه آب و توسعه پایدار

کد پستی: 917751163

 


CAPTCHA Image