اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 435
تعداد پذیرش 125
تعداد عدم پذیرش 223

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 328
تعداد مشاهده مقاله 68432
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 47287
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 130 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 29 %