اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 564
تعداد پذیرش 185
تعداد عدم پذیرش 291

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 404
تعداد مشاهده مقاله 205415
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 185298
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 33 %