شماره‌های پیشین نشریه

حل مشکل آب در پیوند با انرژی
امنیت آبی و غذایی در برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین

اطلاعات آماری نشریه

تعداد مقالات ارسال شده 1,095
تعداد مقالات منتشر شده 414
تعداد نویسندگان 824
تعداد مشاهده مقاله 244,878
تعداد مقالات رد شده 628
درصد عدم پذیرش 57
تعداد مقالات پذیرفته شده 374
درصد پذیرش 34
متوسط زمان بررسی اولیه مقالات 7 روز
متوسط زمان پذیرش مقاله  130 روز
متوسط زمان ارسال مقاله تا انتشار 230 روز
تعداد داوران 563

 

ارزیابی سال 1399  نشریات علمی کشور: امتیاز 818 رتبه الف

ارزیابی سال 1400 نشریات علمی کشور:  امتیاز 834.5 رتبه الف

ارزیابی سال 1401 نشریات علمی کشور:  امتیاز 863 رتبه الف

 ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در سال 1400: رتبه Q2 و ضریب تاثیر 0.206 


به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند موضوع شماره آذر ماه 1402، «حکمرانی سیل (خلاهای قانونی و ...)» می باشد. لذا مقالاتی که با این موضوع تا 15 مهرماه 1402 به سامانه نشریه ارسال شوند، در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین موضوع شماره اسفند ماه 1402، «کم آبی و توسعه پایدار» می باشد.

 گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت مالی شرکت آب و فاضلاب مشهد از سال 1392 اقدام به انتشار نشریه «آب و توسعه پایدار» نموده است. توالی انتشار از آذر ماه سال 1398 به صورت فصلنامه است. این نشریه حاصل فعالیت‌های علمی مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن هیدرولیک ایران است. 

به اطلاع می‌رساند، با توجه به آیین نامه جدید نشریات علمی کشور، امکان نشر مقالات پژوهشی، بنیادی و کاربردی در نشریه فراهم شده است. بدینوسیله از همه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارشناسان صنعت آب کشور، دعوت می‌شود که با ارسال مقالات خود در انواع پژوهش بنیادی، کاربردی، مفهومی، روش‌شناسی، مروری، فنی و ترویجی، نقطه نظر و مقاله کوتاه در بهبود کیفیت نشریه، ما را یاری نمایند. 

هدف این نشریه کمک به بهبود روش های اجرایی در عرصه مدیریت و مهندسی منابع و مصارف آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری‌های نوین است. محتوای موضوعی مقالات دراین نشریه شامل موارد زیر است: 1- مدیریت آب  و  اقتصاد  2- ریسک، پایداری و تاب‌آوری  3- منابع آب سطحی و زیرزمینی 4- آبیاری و کشاورزی  5- انتقال آب و سازه های آبی 6- کیفیت آب، بازچرخانی و فاضلاب  7- آب، اکوسیستم و محیط‌زیست

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 28، شهریور 1402، صفحه 1-125 (حل مشکل آب در پیوند با انرژی) 

معرفی کاربردهای تکنیک چرخه عمر در ارزیابی سامانه های توزیع آب

صفحه 27-34

10.22067/jwsd.v10i2.2301-1206

مینو جعفری؛ جابر سلطانی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ محمدجواد منعم


روند تغییرات رطوبت نسبی در استان خراسان رضوی، شمال شرق ایران

صفحه 35-44

10.22067/jwsd.v10i2.2302-1220

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ سید فرهاد صابرعلی؛ سید محمد جواد میرزایی؛ محمدناصر مودودی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط