شماره‌های پیشین نشریه

اطلاعات آماری نشریه

تعداد مقالات ارسال شده 1,022
تعداد مقالات منتشر شده 376
تعداد نویسندگان 748
تعداد مشاهده مقاله 143,262
تعداد مقالات رد شده 588
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 345
درصد پذیرش 34
متوسط زمان بررسی اولیه مقالات 7 روز
متوسط زمان پذیرش مقاله  130 روز
متوسط زمان ارسال مقاله تا انتشار 230 روز
تعداد داوران 529

 

ارزیابی سال 1399 و 1400 نشریات علمی کشور:  رتبه الف

 ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در سال 1397: رتبه Q2 و ضریب تاثیر 0.19 


به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند موضوع شماره اسفندماه 1401، «امنیت آبی و غذایی در برنامه هفتم توسعه» می باشد. لذا مقالاتی که با این موضوع تا نیمه بهمن ماه به سامانه نشریه ارسال شوند، در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت. 

 گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت مالی شرکت آب و فاضلاب مشهد از سال 1392 اقدام به انتشار نشریه «آب و توسعه پایدار» نموده است. توالی انتشار از آذر ماه سال 1398 به صورت فصلنامه است. این نشریه حاصل فعالیت‌های علمی مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن هیدرولیک ایران است. 

به اطلاع می‌رساند، با توجه به آیین نامه جدید نشریات علمی کشور، امکان نشر مقالات پژوهشی، بنیادی و کاربردی در نشریه فراهم شده است. بدینوسیله از همه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارشناسان صنعت آب کشور، دعوت می‌شود که با ارسال مقالات خود در انواع پژوهش بنیادی، کاربردی، مفهومی، روش‌شناسی، مروری، فنی و ترویجی، نقطه نظر و مقاله کوتاه در بهبود کیفیت نشریه، ما را یاری نمایند. 

هدف این نشریه کمک به بهبود روش های اجرایی در عرصه مدیریت و مهندسی منابع و مصارف آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری‌های نوین است. محتوای موضوعی مقالات دراین نشریه شامل موارد زیر است: 1- مدیریت آب  و  اقتصاد  2- ریسک، پایداری و تاب‌آوری  3- منابع آب سطحی و زیرزمینی 4- آبیاری و کشاورزی  5- انتقال آب و سازه های آبی 6- کیفیت آب، بازچرخانی و فاضلاب  7- آب، اکوسیستم و محیط‌زیست

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 25، آذر 1401، صفحه 1-157 (تعادل بخشی آب زیرزمینی: سهلِ ممتنع!) 

سرمقاله و یادداشت کوتاه

حمید رضا ناصری؛ جواد میبدی؛ حسین اشکتراب


آسیب‌شناسی حکمرانی آب در یزد

صفحه 57-72

10.22067/jwsd.v9i3.2204.1137

لیلی بنیاد؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ مهربان پارسامهر


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط