اطلاعات آماری نشریه

تعداد مقالات ارسال شده 1,156
تعداد مقالات منتشر شده 452
تعداد نویسندگان 903
تعداد مشاهده مقاله 929,741
تعداد مقالات رد شده 659
درصد عدم پذیرش 57
تعداد مقالات پذیرفته شده 404
درصد پذیرش 35
متوسط زمان بررسی اولیه مقالات 7 روز
متوسط زمان پذیرش مقاله  130 روز
متوسط زمان ارسال مقاله تا انتشار 230 روز
تعداد داوران 583

 

ارزیابی سال 1399  نشریات علمی کشور: امتیاز 818 رتبه الف

ارزیابی سال 1400 نشریات علمی کشور:  امتیاز 834.5 رتبه الف

ارزیابی سال 1401 نشریات علمی کشور:  امتیاز 863 رتبه الف

 ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در سال 1401: رتبه Q2 و ضریب تاثیر 0.301 


 گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت مالی شرکت آب و فاضلاب مشهد از سال 1392 اقدام به انتشار نشریه «آب و توسعه پایدار» نموده است. توالی انتشار از آذر ماه سال 1398 به صورت فصلنامه است. این نشریه حاصل فعالیت‌های علمی مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن هیدرولیک ایران است. 

به اطلاع می‌رساند، با توجه به آیین نامه جدید نشریات علمی کشور، امکان نشر مقالات پژوهشی، بنیادی و کاربردی در نشریه فراهم شده است. بدینوسیله از همه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارشناسان صنعت آب کشور، دعوت می‌شود که با ارسال مقالات خود در انواع پژوهش بنیادی، کاربردی، مفهومی، روش‌شناسی، مروری، فنی و ترویجی، نقطه نظر و مقاله کوتاه در بهبود کیفیت نشریه، ما را یاری نمایند. 

هدف این نشریه کمک به بهبود روش های اجرایی در عرصه مدیریت و مهندسی منابع و مصارف آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری‌های نوین است. محتوای موضوعی مقالات دراین نشریه شامل موارد زیر است: 1- مدیریت آب  و  اقتصاد  2- ریسک، پایداری و تاب‌آوری  3- منابع آب سطحی و زیرزمینی 4- آبیاری و کشاورزی  5- انتقال آب و سازه های آبی 6- کیفیت آب، بازچرخانی و فاضلاب  7- آب، اکوسیستم و محیط‌زیست

به اطلاع پژوهشگران گرامی میرساند موضوع شماره های آتی نشریه به شرح ذیل است و مقالاتی که با این موضوعات تا سه ماه قبل از انتشار، به سامانه نشریه ارسال شوند، در اولویت انتشار قرار خواهند گرفت. 

موضوع شماره شهریور ماه 1403، «بازار آب (مدیریت تقاضا و مصرف)»

موضوع شماره آذر ماه 1403، «انتقال آب»

موضوع شماره اسفند ماه 1403، «تعادل بخشی»

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 31، خرداد 1403، صفحه 1-99 (دانش بومی و راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت) 

دانش بومی و راه حل های مبتنی بر طبیعت

سرمقاله: علی باقری؛ علیرضا شجاعی شاهرخ آبادی؛ یادداشت کوتاه: سید محمدمهدی نوربخش


نقد و بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه چالش‌های کشف‌رود و ارائه راه‌حل جامع

صفحه 25-34

10.22067/jwsd.v11i1.2308-1266

رضوان سلاجقه؛ سعید رضا خداشناس؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ کاظم اسماعیلی؛ فرشته مدرسی


ابر واژگان

نشریات مرتبط