راهنمای نویسندگان

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود زمان ارسال مقاله جدید، حتماً اسامی نویسندگان را به طور کامل در سایت وارد نمایند


برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان اینجا را کلیک نمایید

برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا را کلیک نمایید

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک نمایید


»» مقاله ای که فرمت نشریه را دارا نباشد در جلسه هیات تحریریه نشریه مطرح نمی شود.

»» مقاله ها توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط نشریه به نوبت، چاپ خواهند شد.

»» مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان)است.

»» هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.

»» مقاله پس از پذیرش نهایی باید بدون غلط ارسال شود. بدیهی است هرگونه تغییر پس از آن قابل قبول نخواهد بود، لذا دقت کافی مبذول شود .

»» نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند، اشاره نموده و قدردانی نمایند. همچنین در صورت نیاز، حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می‌گیرد.

»» مستندات و مدارک مربوط به داوری کلیه مقالات در هیأت تحریریه نشریه محفوظ و محرمانه بوده و هیأت تحریریه نسبت به ارائه مدارک مربوط به مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند، متعهد نمی‌باشد.

»» عدم رعایت شیوه‌نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت‌های مکرر و زمان بر مقاله خواهد شد.