راهنمای نویسندگان

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود زمان ارسال مقاله جدید، حتماً اسامی نویسندگان را به طور کامل در سایت وارد نمایند


برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان اینجا را کلیک نمایید. تاریخ بروز رسانی 1402/05/04

برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا را کلیک نمایید

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک نمایید


»» مقاله ای که دستور نگارش نشریه را دارا نباشد و فرم های تعهدنامه و تعارض منافع در سامانه نشریه بارگذاری نشده باشد، در جلسه هیات تحریریه نشریه مطرح نمی‌شود.

»» مقاله ها توسط هیات تحریریه بررسی اولیه شده و با همکاری متخصصان ارزیابی می‌شوند و در صورت پذیرش، بر طبق ضوابط نشریه به نوبت، منتشر خواهند شد.

»» مسئولیت صحت مطالب مقالات به عهده نویسنده(گان)است.

»» هیأت تحریریه در رد مقالات آزاد است. همچنین ویرایش مقالات با هماهنگی نویسندگان، برای نشریه مجاز است.

»» نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن‌ها تأثیرگذار بوده‌اند، اشاره نموده و قدردانی نمایند. همچنین در صورت نیاز، حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می‌گیرد.

»» عدم رعایت شیوه‌نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت‌های مکرر و زمان بر مقاله خواهد شد.