کلیدواژه‌ها = مصرف آب
بررسی مصرف آب با رویکرد پیوند آب و انرژی در نیروگاه‏‌های چرخه ترکیبی ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 11-18

10.22067/jwsd.v8i1.88604

سرور قدرتی؛ نرگس کارگری؛ فروغ فرساد؛ امیرحسین جاوید؛ علیرضا حاجی ملاعلی کنی


آب و چشم‌‏انداز آن در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 33-44

10.22067/jwsd.v7i2.85789

فاطمه عسکری بزایه؛ رویا محمدزاده؛ یدالله آذرین فر