اصول هیدرواجتماعی: ارتقاء از چرخه هیدرولوژی به چرخه هیدرواجتماعی

نویسنده

پژوهشگر در خارج از ایران / دانشگاه نیوکاسل انگلیس

چکیده

معرفی کتاب: اصول هیدرواجتماعی؛ نکسوس آب-انسان-طبیعت
کتاب حاضر یکی از آثار وزین و میراث ارزشمند سومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک و نتیجه تلاش‌های ارزشمند دکتر سید مختار هاشمی با همکاری محققین و پژوهشگران برجسته و عالیقدر علوم مربوط به آب می‌باشد. در این کتاب کوشش می‌‎شود که موضوعات مختلف علوم اجتماعی در آب مطرح گردد.  
این کتاب به 7 بخش تقسیم می‌شود که هر بخش دارای چند فصل (مجموعا 33 فصل) برای تبیین محور آن بخش می‌باشد: 
بخش اول (9 فصل): دانش هیدرواجتماعی: مفاهیم پایه و رویکردها
بخش دوم (2 فصل): چارچوب‌های حقوقی قانونی
بخش سوم (5 فصل): دیپلماسی و امنیت آب
بخش چهارم (5 فصل): جامعه‌شناسی آب
بخش پنجم: حکمرانی آب (5 فصل): دانش جغرافیا برای حکمرانی صحیح آب
بخش ششم (4 فصل): فرایندهای  مشارکتی
بخش هفتم (3 فصل): توسعه ظرفیت‌ها

کلیدواژه‌ها


میان‌آبادی، آ.، جرکه،  م.ر.، میان‌آبادی، ح. و کلاهی، م. 1397. هیدرولوژی اجتماعی. راهبرد اجتماعی فرهنگی، 7(27): 47-87.
قلی‌زاده سرابی، ش.، قهرمان، ب. و شفیعی، م. 1397. علم جدید هیدرولوژی اجتماعی: در جستجوی درک مفهوم هم‌تکاملی انسان و آب. تحقیقات منابع آب ایران، 14(5): 483-488.
Wesselink A. Kooy M. and Warner J. 2017. Socio-Hydrology and Hydrosocial Analysis: Toward Dialogues across Disciplines. WIREs Water 2017, 4:e1196. doi: 10.1002/wat2.1196.
CAPTCHA Image