دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 23، خرداد 1401، صفحه 1-148 (حکمرانی محلی آب) 
تحلیل گفتمان قانون توزیع عادلانه آب در ایران

صفحه 61-74

10.22067/jwsd.v9i1.2110.1088

امیر ملکی؛ صادق صالحی؛ لیلا کریمی؛ سید محمد شبیری


شماره‌های پیشین نشریه

مدل‌سازی در سیستم‌های منابع- مصارف آب
تعادل بخشی آب زیرزمینی: سهلِ ممتنع!
تخصیص و تقاضای آب
حکمرانی محلی آب