سرمقاله و یادداشت کوتاه: تبدیل تهدید به فرصت در پیوند آب با انرژی

نوع مقاله : سرمقاله و یادداشت های کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

چکیده

سرمقاله:
تبدیل تهدید به فرصت در جهت کاهش تنش بر منابع آب زیرزمینی
علی باقری/ عضو هیئت تحریریه
 
یاداشت کوتاه:
آیا چالش‌های آب از مسیر مدیریت مصرف انرژی قابل حل است؟
بنفشه زهرایی/ دانشیار دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image