دانش بومی و راه حل های مبتنی بر طبیعت

نوع مقاله : سرمقاله و یادداشت های کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیئت تحریریه

2 دانش‌آموخته رشته مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب، گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس)

3 دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط‌زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری

چکیده

سرمقاله: 
دانش بومی مدیریت منابع آب و بازخوانی آن با زبان دانش امروزی
علی باقری/ عضو هیئت تحریریه؛ و علیرضا شجاعی شاهرخ آبادی / دانش‌آموخته رشته مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب، گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

یادداشت کوتاه:
دانش بومی و راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت: پیوندی برای آینده پایدار
سید محمدمهدی نوربخش/ دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط‌زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image