دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1396 (ابهام زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب) 
رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار

صفحه 1-12

10.22067/jwsd.v4i1.1.65197

محمد داودآبادی؛ سیدحسین سجادی ‏فر؛ علی اصغر قانع؛ شعله شالپوش


معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد

صفحه 103-110

10.22067/jwsd.v4i2.52069

مینا تاج آبادی؛ علی نقی ضیایی؛ عزیز الله ایزدی؛ روح الامین بهرامی؛ جواد مشکینی


حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی

صفحه 121-130

10.22067/jwsd.v4i2.62564

هاشم درخشان؛ کامران داوری؛ سید مجید هاشمی ‏نیا؛ علی‏ نقی ضیائی


شماره‌های پیشین نشریه

ابهام زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب
بهره‏ وری آب کشاورزی و تعادل‏ بخشی منابع آب