دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1393 (نیم نگاهی به "بستر" شکل‌گیری رخدادهای آبی) 
سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

10.22067/jwsd.v1i3.48667

علی باقری؛ شهناز نیشابوری؛ مهدی جمشیدی؛ محمد حسن شریعتی


طراحی و ارزیابی غلطک های تثبیت جویچه به منظور کاهش تلفات آبیاری

صفحه 59-66

10.22067/jwsd.v1i3.36057

وحید رضاوردی نژاد؛ امیر نورجو؛ حسین محمدی مزرعه؛ افشین خرسند