دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 11، اسفند 1397 (آب و فناوری) 
بررسی پتانسیل فن‌آوری‌های نوین زیستی در حذف آلاینده‌های نوظهور از فاضلاب

صفحه 11-24

بهنام عسگری لجایر؛ ابراهیم مقیسه؛ محمدرضا فرشچیان اسماعیلی؛ محمد علی عابدپور؛ نفیسه باقریان آزیری


کشاورزی و آبیاری دقیق

صفحه 61-70

10.22067/jwsd.v5i2.69880

رسول پردل نوقابی؛ فاطمه عطارزاده


کالیبراسیون و ارزیابی مدل SWMM در شبیه‌سازی رواناب منطقه 9 شهرداری مشهد

صفحه 91-100

10.22067/jwsd.v5i2.67930

فاطمه رضایی؛ عبدالرضا بهره مند؛ واحد بردی شیخ؛ محمد تقی دستورانی؛ سید محمد تاج بخش


معرفی چارچوب حسابداری آب WA+

صفحه 117-128

10.22067/jwsd.v5i1.67068

سحر خزاعی؛ محمود رائینی سرجاز؛ کامران داوری؛ مجتبی شفیعی


معرفی پایگاه های بارش شبکه بندی شده جهانی

صفحه 153-162

10.22067/jwsd.v5i2.70826

سید محمد حسینی موغاری؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی