نویسنده = کاظم اسماعیلی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیلی بر نظریه‌های حکمرانی و مدیریت منابع آب در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-10

10.22067/jwsd.v8i1.88216

مائده اسکوهی؛ کاظم اسماعیلی


2. تکامل تاریخی مدل‏سازی و شبیه‌سازی جریان‌های متلاطم در هیدرولیک

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-60

10.22067/jwsd.v5i2.68927

مائده اسکوهی؛ کاظم اسماعیلی


3. توصیه رویکردهای نوین در مدیریت سیلاب شهری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-100

10.22067/jwsd.v5i1.62583

قاسم پناهی؛ کاظم اسماعیلی


4. مروری بر روش‏های ارائه شده در تعیین آستانه حرکت ذرات رسوب و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-56

10.22067/jwsd.v4i1.55296

شهرام اسماعیل زاده؛ کاظم اسماعیلی