موضوعات = مدیریت آب و اقتصاد
راهکارهای اجرایی و تحلیل اقتصادی کاهش مصرف آب در بخش‏های مختلف ساختمانی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-14

10.22067/jwsd.v10i4.2305-1242

سجاد سعدی؛ مهرداد پورحسین قادی؛ مهدی فریدونی


حکمرانی سیل از «مهار توسط دولت» تا «تاب‌آوری جوامع محلی»

دوره 10، شماره 3، آذر 1402

کاظم اسماعیلی؛ حمید نوری؛ علی نجفی‌نژاد


مدیریت توأم آب ‌زیرزمینی – خشکسالی: مروری بر تجارب کالیفرنیا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-86

10.22067/jwsd.v10i1.2302-1219

نجمه گازر حبیب آبادی؛ هاشم درخشان


ارزشگذاری مشروط کیفیت آب آشامیدنی شهر دهلران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 87-98

10.22067/jwsd.v10i1.2208-1171

علی سایه میری؛ آرزو چراغی؛ عبدالله شایان؛ اردشیر سلیمانی


یادداشت تحلیلی: هفده سؤال حکمرانی آب

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 117-119

مهدی فصیحی هرندی


آسیب‌شناسی حکمرانی آب در یزد

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 57-72

10.22067/jwsd.v9i3.2204.1137

لیلی بنیاد؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ مهربان پارسامهر


سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401

سعید مرید؛ حسین اسماعیلیان؛ علیرضا طاهری


ترجمان مفهوم عدالت توزیعی در سیاست‌گذاری‌های تخصیص منابع آب

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 19-32

10.22067/jwsd.v9i2.2201.1115

سمیه ایمانی؛ محمد حسین نیک سخن؛ رضا صفری شالی


عوامل موثر بر تقاضای آب صنعتی در ایران و چالش‏‌های پیش‏رو

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 33-46

10.22067/jwsd.v9i2.2203.1129

امنه زارع؛ مهدی حاج امینی؛ محمد علی فیض پور


یادداشت تحلیلی: تدوین اطلس دیجیتال منابع آب ایران: ضرورت، چشم‌انداز و راهبردهای کلان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 127-134

مجتبی شفیعی؛ شیوا قلی‌زاده سرابی؛ عطاءاله جودوی؛ میثم مجیدی خلیل‌آباد؛ فاطمه قبادی حمزه خانی


یادداشت تحلیلی: گفتگو برای تعیین شبکه مسائل رودخانه کشف رود

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 135-137

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ محمد سلیمی گل شیخی؛ رضا براتی


شاخص‏های مدیریت منابع آب با تمرکز بر حکمرانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-10

10.22067/jwsd.v9i1.2110.1086

مرجان قوچانیان؛ محمد فشائی