دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، شهریور 1401، صفحه 1-142 (تخصیص و تقاضای آب) 
سرمقاله و یادداشت کوتاه

سعید مرید؛ حسین اسماعیلیان؛ علیرضا طاهری


روش‌های حذف میکروپلاستیک‌ها از محیط‌های آبی

صفحه 95-108

10.22067/jwsd.v9i2.2110.1091

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ اسماعیل صادقی نژاد ماسوله


مروری بر روش های سنتز غشاهای اسمز معکوس

صفحه 115-126

10.22067/jwsd.v9i2.2203.1127

مرتضی فقیهی؛ علی اکبر اصغری نژاد؛ محسن اسماعیل پور


یادداشت تحلیلی: تدوین اطلس دیجیتال منابع آب ایران: ضرورت، چشم‌انداز و راهبردهای کلان

صفحه 127-134

مجتبی شفیعی؛ شیوا قلی‌زاده سرابی؛ عطاءاله جودوی؛ میثم مجیدی خلیل‌آباد؛ فاطمه قبادی حمزه خانی


یادداشت تحلیلی: گفتگو برای تعیین شبکه مسائل رودخانه کشف رود

صفحه 135-137

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ محمد سلیمی گل شیخی؛ رضا براتی


شماره‌های پیشین نشریه

مدل‌سازی در سیستم‌های منابع- مصارف آب
تعادل بخشی آب زیرزمینی: سهلِ ممتنع!
تخصیص و تقاضای آب
حکمرانی محلی آب