دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی پاسخ‌های کارآفرینان به بحران آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1403

10.22067/jwsd.2024.85612.1286

رضا خرم؛ وحید مکی زاده؛ حسین منصوری


بررسی هیدرولیک جریان در پیچان‌رودهای سیلابی تحت اثر تغییر عرض سیلاب‌دشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22067/jwsd.2024.85338.1283

محمد نقوی؛ میرعلی محمدی


بررسی عوامل موثر بر تغییرات منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از محصولات ماهواره ای (مطالعه موردی: کابل-افغانستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22067/jwsd.2024.85894.1291

سیدجواد هدایت؛ محسن ابراهیمی؛ کمال امیدوار؛ محمد شریفی پیچون