دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 29، آذر 1402، صفحه 1-149 (حکمرانی سیل از «مهار توسط دولت» تا «تاب‌آوری جوامع محلی») 
تحلیلی بر حکمرانی و مدیریت ریسک سیلاب

صفحه 13-34

10.22067/jwsd.v10i3.2309-1272

مائده اسکوهی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی


حذف آنتی‌بیوتیک آموکسی کلاو با استفاده از امواج التراسونیک از محلول‌های آبی

صفحه 131-135

10.22067/jwsd.v10i3.2306-1250

سامان گودرزیان؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ احسان دریکوند؛ محمدحسین پورمحمدی؛ حسین قربانی زاده خرازی


شماره‌های پیشین نشریه

حکمرانی سیل از «مهار توسط دولت» تا «تاب‌آوری جوامع محلی»
حل مشکل آب در پیوند با انرژی
امنیت آبی و غذایی در برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین