موضوعات = آب، اکوسیستم و محیط‌زیست
معرفی کاربردهای تکنیک چرخه عمر در ارزیابی سامانه های توزیع آب

دوره 10، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 27-34

10.22067/jwsd.v10i2.2301-1206

مینو جعفری؛ جابر سلطانی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ محمدجواد منعم


روند تغییرات رطوبت نسبی در استان خراسان رضوی، شمال شرق ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 35-44

10.22067/jwsd.v10i2.2302-1220

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ سید فرهاد صابرعلی؛ سید محمد جواد میرزایی؛ محمدناصر مودودی


بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر امنیت آبی در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 37-44

10.22067/jwsd.v10i1.2301-1210

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


ارزیابی شاخص فقر آب کشاورزی استان همدان و شناسایی مولفه‌های بحرانی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 45-56

10.22067/jwsd.v10i1.2207-1165

عاطفه دماوندی؛ حشمت اله سعدی؛ کریم نادری مهدیی؛ عاطفه ملکیان


کاربرد ارزیابی چرخه عمر بر آب و محیط‏زیست

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 67-76

10.22067/jwsd.v10i1.2211-1189

حسنا شفائی؛ کاظم اسماعیلی


مدیریت توأم آب ‌زیرزمینی – خشکسالی: مروری بر تجارب کالیفرنیا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-86

10.22067/jwsd.v10i1.2302-1219

نجمه گازر حبیب آبادی؛ هاشم درخشان


یادداشت تحلیلی: امنیت آبی و نقش آن در امنیت غذا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 105-116

سیده محدثه طاهری


کاربرد و ارزیابی توانایی توابع مفصل در تخمین بارش روزانه در شرق حوضه دریاچه ارومیه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-46

10.22067/jwsd.v9i4.2206.1156

محمد خالدی علمداری؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ احمد فاخری فرد


تحلیلی بر نقش گروداران کلیدی در مدیریت تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 47-58

10.22067/jwsd.v9i4.2206.1159

سید مهدی مجتهدی؛ اصغر طهماسبی؛ سید محمد شبیری؛ علیرضا علوی تبار؛ بهمن زندی


اخلاق آب

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 59-76

10.22067/jwsd.v9i4.2206.1160

مسعود رضایی


مدل مفهومی ریشه‌های اخلاقی بحران محیط زیست

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 77-88

10.22067/jwsd.v9i4.2209.1180

احسان تمسکی؛ مهدی کلاهی


تحلیل گفتمان قانون توزیع عادلانه آب در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-74

10.22067/jwsd.v9i1.2110.1088

امیر ملکی؛ صادق صالحی؛ لیلا کریمی؛ سید محمد شبیری